Карта постоянного покупателя

Програма «Картка постійного покупця»

(Програма лояльності)

Картка постійного покупця

Основні правила Програми

Основні поняття та терміни

 1. «Організатор» Програми – товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми. Назва Організатора: ТзОВ «Етол-Україна».
 2. «Програма» – комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати винагороди у вигляді знижок в магазинах ТЦ «КУБ», згідно умов Програми.
 3. «Учасник» Програми – особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Організатором.
 4. «Партнер» Програми – підприємство чи фізична-особа підприємець, яка відповідно до умов Програми надає знижки за здійснені покупки товарів Учаснику Програми.
 5. «Ідентифікатор лояльності» – унікальний номер, який представлений у вигляді цифр та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором чи від його імені на визначених умовах.
 6. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою визначення його права на отримання винагород.
 7. «Основна картка» – пластиковий носій з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який використовується для отримання винагород.
 8. «Винагорода» – постійна знижка, визначена Організатором та/або Партнером, яку Учасник може отримати відповідно до умов та Правил Програми.
 9. «Анкета» – формуляр, окремий документ або частина документу, що видається Організатором чи від його імені, при заповненні і підписанні якого особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

Участь у програмі

 1. Учасниками Програми можуть бути особи, які досягли віку 18 років і проживають на території України.
 2. При вступі до Програми кожен Учасник отримує Ідентифікатор лояльності у пакеті, що містить одну основну картку. Пакет Учасника можна отримати в магазинах Партнерів на умовах, визначених Організатором та Партнером. вступ до Програми є безкоштовним.
 3. Про умови Програми можна дізнатися, з веб-сторінки торгового центру.
 4. Ідентифікатор лояльності обслуговується в точках продажу, що беруть участь у Програмі. Їх перелік може змінюватися.
 5. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, які не передбачені умовами Програми.
 6. Програма розрахована суто для особистого користування осіб. Винагороди Програми не можна передавати, продавати чи в будь-який інший спосіб відчужувати.
 7. Датою початку участі в Програмі є дата вказана в Анкеті Учасника.
 8. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії програми.
 9. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, учаснику необхідно звернутися до Організатора.
 10. У випадку втрати чи пошкодженні пластикового носія, Учаснику необхідно придбати Ідентифікатора лояльності за ціною встановленою Організатором
 11. Учаснику присвоюється та видається, новий Ідентифікатор лояльності на пластиковому носієві, тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми Організатора.

Анкета та персональні дані учасника

 1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення Анкети Учасника є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми «Картка постійного покупця», у тому числі для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорту й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи.
 2. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам.
 3. Термін внесення даних до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати подання анкети Учасником Організаторові Програми.
 4. Дані Учасника, що вказані в анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

Права та обов’язки Організатора Програми

 1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора Програми.
 2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми.
 3. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та даних Правил.
 4. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за не доставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

Права та обов’язки учасника

 1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.
 2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати їх звернувшись до Організатором.
 3. Учасник надає Організаторові, або Партнеру Програми від імені Організатора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми, електронною поштою, телефоном та/або SMS.

Нарахування Винагороди

 1. Для нарахування знижки при здійсненні покупки в точці продажу Партнера Учасник повинен пред’являти Ідентифікатор лояльності Програми кожного разу до закриття трансакції.
 2. Винагорода у вигляді знижки нараховується згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку. Інформація про схеми нарахування винагороди розміщується в точках продажу, а також поширюється через інші канали комунікацій.
 3. Винагорода по Програмі лояльності не сумується з додатковими знижками, які діють в салоні.
 4. Партнери Програми можуть нараховувати суму Винагороди за різними схемами.

Використання винагороди

 1. Організатор надає учасникові право придбати товари в торговому центрі за спеціальними умовами, відповідно до Програми Винагород. Під придбанням з винагородою мається на увазі купівля товару з врахуванням знижки Партнера Програми.
 2. Організатор та Партнери Програми визначають перелік Пинагород та їх цінність, виражену в відсотках.
 3. Врахування Винагороди здійснюється за умови пред’явлення картки з Ідентифікатором лояльності Учасника Програми.
 4. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

Інші умови

 1. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які надаються Партнерами Програми.
 2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред’явити чек. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.
 3. Програма є довготерміновою.